Syagini Ratna Wulan

Born 1979 in Bandung, Java, Indonesia
Lives and works in Bandung, Indonesia

Syagini Ratna Wulan, I Will Shine For You, 2012, Metal locker box, neon sign lights, wire # WULA0001 Syagini Ratna Wulan, I Will Shine For You, 2012, Metal locker box, neon sign lights, wire # WULA0001 Syagini Ratna Wulan, SRW #028, 2012, Glazed porcelain Various dimensions # WULA0002 Syagini Ratna Wulan, SRW #028, 2012, Glazed porcelain Various dimensions # WULA0002